El Consell aprova la modificació dels estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència

  • Amb la nova normativa, la Fundació atorga més presència a la investigació.
  • L’objectiu és elevar l’excel·lència del sistema valencià d’R+D+I.

El Ple del Consell ha autoritzat la modificació de la denominació i els estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors (FFES).

A partir d’ara, l’FFES passa a denominar-se Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència, també denominada en anglés Valencian Foundation for Excellence in Research.

El motiu de la modificació és, d’una banda, donar forma al nou projecte de la Fundació, dirigit a elevar l’excel·lència del sistema valencià d’R+D+I, a fi d’atraure-hi i retindre el talent investigador, així com fomentar programes d’excel·lència; d’altra banda, incorporar-hi diversos canvis normatius.

En aquest sentit, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital impulsa aquesta institució per a posicionar-la com un instrument eficaç per a la captació de talent en el sistema de ciència i tecnologia valencià, amb règim jurídic especial, caràcter internacional i plena autonomia per a l’exercici d’activitats investigadores.

Per tant, amb la nova redacció, l’objecte de la Fundació es concreta a contribuir a l’impuls, la promoció i el desenvolupament de la investigació i del coneixement científic, humanístic i tecnològic en benefici de la societat, les universitats, els centres d’investigació i la comunitat científica en general, sobre la base de criteris d’excel·lència, qualitat i competitivitat, i facilitar la progressiva consolidació del col·lectiu del personal investigador i científic arrelat a la Comunitat Valenciana.

Per a fer-ho, la Fundació podrà participar en el foment de línies d’investigació en universitats, centres o instituts d’investigació públics o privats i establir col·laboracions amb institucions i organismes nacionals i estrangers.

En el nou text refós dels estatuts s’estableixen com a finalitats de la Fundació, entre altres, afavorir la producció, la promoció, el sosteniment i la divulgació del coneixement científic i tècnic, així com reforçar grups d’investigació que treballen a la Comunitat Valenciana.

També s’hi inclou el desenvolupament d’una política de recursos humans per a la promoció de la investigació; l’establiment de col·laboracions amb universitats, centres d’investigació nacionals i internacionals i administracions públiques; la creació i la gestió de centres d’investigació propis, així com l’organització de trobades científiques nacionals i internacionals.

L’augment de presència de la investigació i la captació del talent en aquests nous estatuts es fa més visible amb la creació de la Direcció Científica i el Consell Científic Assessor, necessaris per a assessorar l’òrgan de govern de la Fundació pel que fa als objectius científics i les línies d’investigació estratègiques per a la Comunitat Valenciana.