Serveis a la Ciutadania

SERVEIS A LA CIUTADANIA

CODI DE BON GOVERN

Codi de Bon Govern

COMPROMESOS AMB LA IGUALTAT

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Sol·licitar Informació Pública

Procediment de Queixes i Suggeriments

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del Tractament

Delegat de Protecció de Dades

Exercici de Drets de las Persones Interessades

Reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades