Informació Corporativa

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

DADES BÀSIQUES

GOVERN I ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA D’INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA

PRESIDENT D’HONOR

Ximo Puig Ferrer
President de la Generalitat.

PRESIDENTA

Josefina Bueno Alonso
Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

VOCALS

Mª Auxiliadora Jordá
Secretària Autonòmica d’Universitats i Innovació.

Verónica López Ramón
Sotssecretària de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

Pilar Ezpeleta Piorno
Directora General d’Universitats.

Enric Nomdedéu i Biosca
Secretari Autonòmic d’Ocupació i director general de LABORA.

Eva Martínez Ruiz
Directora General de Pressupostos.

Eva Alcón Soler
Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló.

Avelino Corma Canós
Premi Príncep d’Astúries d’Investigació.

SECRETÀRIA NO PATRONA

Carmen Victoria López.

COMISSIÓ DELEGADA
DIRECCIÓ CIENTÍFICA
GERÈNCIA

ACORDS DE GOVERN

PLANS ESTRATÈGICS

DIRECCIÓ CIENTÍFICA

GERÈNCIA

PERSONAL