Informació Corporativa

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

DADES BÀSIQUES

GOVERN I ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA D’INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA

PRESIDENT D’HONOR

Carlos Mazón Guixot
President de la Generalitat.

PRESIDENT

José Antonio Rovira Jover
Conseller d’Educació, Universitats i Ocupació.

VOCALS

Alida Mas Taberner
Sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Mª Esther Gómez Martín

Secretària Autonòmica d’Universitats i Innovació.

Antonio Galvañ Díez

Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General de LABORA

Rafael Sebastián Aguilar
Director General de Ciència i Investigació.

José Antonio Pérez Juan
Director General d’Universitats.

Mª Amparo Haro Cortés
Directora General de Pressupostos

Mariola Penadés Fons
Directora General d’Investigació i Innovació

Eva Alcón Soler
Rectora de la Universitat Jaume I de Castelló.

Avelino Corma Canós
Premi Príncep d’Astúries d’Investigació.

Javier Quesada Ibáñez
President Executiu Fundació Premis Rei Jaume I.

Luis Martí Borderà
President de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana a Castelló.

SECRETÀRIA NO PATRONA

Carmen Victoria López.

COMISSIÓ DELEGADA
DIRECCIÓ CIENTÍFICA
GERÈNCIA

ACORDS DE GOVERN

PLANS ESTRATÈGICS

DIRECCIÓ CIENTÍFICA

GERÈNCIA

PERSONAL