PATRONAT I COMPOSICIÓ

L’òrgan de govern de ValER és el Patronat, presidit per la persona titular de la conselleria amb competències en política científica, actualment el Conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, i compta com a President d’Honor amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón Guixot.

La composició del Patronat és molt diversa, ja que aquest projecte necessita tots els col·lectius socials. A més de conselleries de la Generalitat com Sanitat, Hisenda i Treball, en el Patronat hi ha representades la ciència, les universitats i el sector empresarial.

Conseller d’Educació, Universitats i Ocupació

PRESIDENT

Sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació

VOCAL

Secretària Autonòmica d’Universitats

VOCAL

Secretari Autonòmic d’Ocupació i Director General de Labora

VOCAL

Director General de Ciència i Investigació

VOCAL

Director General d’Universitats

VOCAL

Directora General de Pressupostos

VOCAL

Directora General d’Investigació i Innovació

VOCAL

Rectora de la Universidad
Jaume I de Castelló

VOCAL

Premi Príncipe de Asturias d’ Investigació

VOCAL

President Executiu de la Fundació Valenciana Premios Rei Jaume I

VOCAL

President de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana a Castelló

VOCAL

COMISSIÓ DELEGADA

La Comissió Delegada està integrada per la persona titular de la Direcció Científica, la persona titular de la Gerència i la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de política científica, amb un mínim de tres membres i un màxim de cinc, designats pel Patronat.