PATRONAT I COMPOSICIÓ

L’òrgan de govern de ValER és el Patronat, presidit per la persona titular de la conselleria amb competències en política científica, actualment la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i compta com a president d’honor amb el president de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.

La composició del Patronat és molt diversa, ja que aquest projecte necessita tots els col·lectius socials. A més de conselleries de la Generalitat com Sanitat, Hisenda i Treball, en el Patronat hi ha representades la ciència, les universitats i el sector empresarial.

Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

PRESIDENTA

Secretària Autonòmica
d’Universitats i Innovació

VOCAL

Sotssecretària de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

VOCAL

Directora General
d’Universitats

VOCAL

Secretari Autonòmic d’Ocupació
i director general de LABORA

VOCAL

Directora General
de Pressupostos

VOCAL

Rectora de la Universitat
Jaume I de Castelló

VOCAL

Premi Príncep d’Astúries
d’Investigació

VOCAL

COMISSIÓ DELEGADA

La Comissió Delegada està integrada per la persona titular de la Direcció Científica, la persona titular de la Gerència i la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de política científica, amb un mínim de tres membres i un màxim de cinc, designats pel Patronat.