Estructura Organitzativa

ORGANIGRAMA

Estructura organitzativa ValER

DIRECCIÓ CIENTÍFICA

GERÈNCIA

CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR