Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA D’INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA

Adreça: CARRER MAJOR 83, 1r PORTA 9
Correu electrónic:  info@valer-f.es

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat:

  • Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
  • Correu Electrònic: dpd@gva.es
  • Web: www.transparencia.gva.es/dpd

EXERCICI DE DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d’aquests, la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest, mitjançant escrit, prèvia identificació, dirigit a l’òrgan:

  • UNITAT: Administració ValER
  • Adreça: Carrer Major 83, pis 1r porta 9
  • Correu electrónic: info@valer-f.es

Així mateix, en el cas que la legitimació al tractament provinga del consentiment de la persona interessada, aquesta pot retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment davant el mateix òrgan.

RECLAMACIÓ DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o que no se’ls ha atés degudament en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina webb https://www.aepd.es/