Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023), el 8 de juny de 2023 l’òrgan de govern de la Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència (ValER) va acordar per unanimitat la nostra adhesió al Sistema Intern d’Informació de l’Administració de la Generalitat (SII-GVA), compartint els tres elements que ho integren, de manera que el responsable de la gestió d’aquest sistema siga el mateix que el designat en el Sistema Intern d’Informació de l’Administració de la Generalitat.

Per a accedir al Sistema Intern d’Informació visita el següent enllaç: