El Consell Científic Assessor de ValER està presidit pel titular de la Direcció Científica i un nombre mínim de cinc i un màxim nou membres, nomenats pel Patronat a proposta de la presidència de la Fundació entre persones de prestigi reconegut en el món científic.

Correspon al Consell Científic Assessor les funcions següents:

  • Identificar les línies d’investigació estratègiques per a la Comunitat Valenciana.
  • Assessorar el Patronat quant als objectius científics de la Fundació.
  • Proposar la composició dels comités d’avaluació.
  • Establir els criteris per als procediments de selecció per a la contractació de personal científic.

Catedràtica de Química Inorgànica
Universitat Complutense de Madrid
Premi Nacional d’Investigació en Enginyeria
Premi Rei Jaume I d’Investigació Bàsica

Professor d’Investigació del CSIC
Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) de Barcelona
Premi Nacional d’Investigació en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals
Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient

Catedràtica d’Economia i Negocis
Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica)
Assessora en la Comissió Europea (BEPA, Bureau of European Policy Analysis)

Professor Distingit
Departament d’Aliments, Nutrició, Dietètica i Salut
Universitat de Kansas (EUA)
Premi David R. Peryam sobre avaluació sensorial

Catedràtica de Metodologia de les Ciències del Comportament
Universitat del País Basc
Membre de l’European Association of Metodology (EAM)