Catedràtica de Química Física
Universitat Jaume I de Castelló

El Patronat de la Fundació ha designat Rosa Llusar Barelles, catedràtica de Química Física Universitat Jaume I de Castelló, com a directora científica de ValER.

Correspon a la Direcció Científica de ValER totes aquelles funcions que conduïsquen a l’impuls, la promoció i el desenvolupament dels objectius científics de la Fundació.